กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดลองแบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการระงับปวดโดยวิธี ultrasound-guided lateral transversus abdominis plane block ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดโรคนรีเวชทั่วไปผ่านทางหน้าท้อง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF