กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดลองแบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการระงับปวดโดยวิธี ultrasound-guided lateral transversus abdominis plane block ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดโรคนรีเวชทั่วไปผ่านทางหน้าท้อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy