กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบาดเจ็บชั่วคราวของเส้นประสาท Recurrent Laryngeal หลังผ่าตัดไทรอยด์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy