กลับไปที่รายละเอียดของบทความ หัตถการการเก็บตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดดำของต่อมหมวกไตในผู้ป่วยที่มีภาวะอัลโดสเตอโรนสูง : อัตราประสบความสำเร็จทางเทคนิค ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy