กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวินิจฉัยภาวะเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์โดยการใช้ค่าของน้ำตาลจากการตรวจคัดกรองเบาหวานในโรงพยาบาลสกลนคร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy