กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของ Benzydamine Hydrochloride Spray บนหน้ากากครอบกล่องเสียงที่อยู่บริเวณเหนือสายเสียงช่วยลดอาการเจ็บคอ หลังจากให้การระงับความรู้สึกแบบดมยาสลบ:การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy