กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การรักษาความวิการใต้สันกระดูกปริทันต์ภายหลังจากการผ่าตัดฟันกรามคุดล่างซี่ที่สามโดยวิธีการชักนำให้เกิดเนื้อเยื่อคืนสภาพร่วมกับการใช้เนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ : รายงานผู้ป่วย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy