กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาอุปกรณ์ดึงนิ้วมือแบบ Wonder Finger Trap เพื่อช่วยในการจัดกระดูก ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกแขนหักแบบปิด ในโรงพยาบาลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy