กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เปรียบเทียบระยะเวลาการติดของกระดูกขาที่รักษาด้วยวิธีการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกแบบ 4 สกรูและ 8 สกรูบน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy