กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของสื่อแอปพลิเคชั่นบนมือถือต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF