กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลลัพธ์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังตามระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy