กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลลัพธ์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังตามระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF