กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงการเกิดวัณโรคในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวีหลังได้รับยาต้านไวรัส ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF