กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัด FOLFOX4 ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ ระยะลุกลามหรือแพร่กระจายและปัจจัยที่มีผลต่อการพยากรณ์โรค Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy