กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระดับของโทรโปนิน ไอ ที่ตรวจด้วยวิธีความไวสูง และ ความสำคัญต่ออาการทางคลินิกในผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติอันเกิดจากหัวใจห้องบน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy