กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อัตราการลดลงของระดับไมโครบิลิรูบิน หลังให้การรักษาด้วยการส่องไฟในทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง ระหว่างกลุ่มที่มีภาวะแตกของเม็ดเลือดแดงและไม่มีการแตกของเม็ดเลือดแดง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy