กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดระหว่างการใส่ Stent และไม่ใส่ Stent ในผู้ป่วยที่ผ่าตัด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy