กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่กลับมารักษาซ้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF