กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ลักษณะทางคลินิกและปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาลสุรินทร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF