กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปวดจากมะเร็ง (Cancer Pain) สำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และบุคคลที่สนใจ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF