กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกแบบมีน้ำหนักถ่วงและไม่มีน้ำหนักถ่วงต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา การกระโดดแนวดิ่งและการยิงลูกใต้ห่วงของนักกีฬาบาสเกตบอล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy