กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของการให้ premixed insulin วันละ 2 ครั้ง เปรียบเทียบกับ การให้ NPH วันละ1ครั้ง ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 ที่ยังไม่เคยได้รับยาฉีดอินซูลิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy