กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ลักษณะหญิงตั้งครรภ์ที่สัมพันธ์กับภาวะครรภ์เป็นพิษที่เกิดขึ้นก่อนอายุครรภ์ 34 สัปดาห์ที่มาคลอดที่โรงพยาบาลสุรินทร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy