กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การแก้ไขความผิดปกติของหนังหุ้มอวัยวะเพศชายหลังฉีดสารแปลกปลอมด้วยการผ่าตัดแบบครั้งเดียว โดยใช้หนังหุ้มอัณฑะลักษณะอักษรดับเบิ้ลยู อาศัยเส้นเลือดมาเลี้ยงทั้งหมดสามระบบ : รายงานผู้ป่วย 1 ราย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy