กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระยะปลายสุดของเบรดเพื่อใช้ในการทำนายการล้มเหลวของการผ่าตัดด้วยวัสดุที่ใช้ดามโลหะชนิดใส่ในโพรงกระดูกในผู้ป่วยกระดูกหักข้อสะโพก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy