กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างในผู้ป่วยเด็ก กลุ่มอายุ 6-12 ปีที่ได้รับการรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ข้างเดียว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy