กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณศีรษะในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy