กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ที่มีภาวะซึมเศร้า และหอบหืดร่วม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy