กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อัตราการเสียชีวิตและปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตในทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยกว่า 1,000 กรัม ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy