กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยา Aspirin ร่วมกับ ยา Clopidogrel เทียบกับยา Aspirin เพียงชนิดเดียวในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันหรือสมองขาดเลือดชั่วคราวชนิดความเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันการเกิดสมองขาดเลือดซ้ำในโรงพยาบาลปากช่องนานา : การศึกษาย้อนหลัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy