กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยแยกระหว่างไส้ติ่งอักเสบเป็นหนองกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy