กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการเกิดกระดูกหักซ้ำ ภายหลังกระดูกหักจากภยันอันตรายชนิดไม่รุนแรงในผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาลศรีสะเกษ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy