กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อลำคอส่วนลึก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy