กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อฮีโมโกลบิน เอวันซี และสุขสมรรถนะ ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF