กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อ Helicobacter pylori กับการตรวจ Narrow Band Imaging Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล