กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของการให้ยา ketamine ร่วมกับยา propofol ในการระงับ ความรู้สึกผู้ป่วยที่มาส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF