กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาระบบบริการช่องทางด่วนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลวาปีปทุมและเครือข่ายบริการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF