กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ชุดนวัตกรรมส่งเสริมการบริหารแขนและไหล่หลังการผ่าตัดเต้านม : จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การสร้างนวัตกรรม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF