กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง ในผู้ป่วยผ่าตัดต่อมลูกหมากทางท่อปัสสาวะโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล