กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงที่ได้รับการผ่าตัดเอากล่องเสียงออกทั้งหมด และการเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอออกทั้งหมด : กรณีศึกษา 3 ราย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล