กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการเสริมพลังอำนาจแบบกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมผิดนัดของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลปทุมรัตต์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF