กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลข้างเคียงของยา และความสม่ำเสมอในการรับประทานยาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่เริ่มยาต้านไวรัสในปีแรกของโรงพยาบาลวาปีปทุมปี 2556 ถึง 2558 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF