กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กรณีศึกษาผู้ป่วยเฉพาะรายการพยาบาลผู้ป่วยปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF