กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กระบวนการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF