กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของการฝังเข็ม ร่วมกับการรักษาแบบอนุรักษ์ ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF