กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้แนวทางการรักษามาตรฐาน กับแนวทางการป้องกันและรักษา การติดเชื้อที่พัฒนาขึ้นใหม่ ต่อภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF