กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยาบาลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นที่ได้รับการใส่บอลลูนห้ามเลือด Sengstaken Blakemore tube : กรณีศึกษา 2 ราย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF