กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลถึงบ้าน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF