กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของกระบวนการกลุ่มต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน คลินิกเบาหวานงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสลภูมิ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล