กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยาบาลผู้ป่วย Metformin associated lactic acidosis ที่รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม : กรณีศึกษา 2 ราย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล