กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบวิธีแก้ไขภาวะเปลือกตาตก Repair of Blepharoptosis by frontalis muscle techniques with suture กับ Repair of Blepharoptosis by resection or advancement of levator muscle aponeurosis techniques Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล