กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของเชียงยืนโมเดล ในการป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดซ้ำในผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ใน โรงพยาบาลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล